Jeep Renegade oljekapasitet (2024)

Undersøker du oljekapasiteten i en Jeep Renegade? På denne siden vil vi liste opp alle oljekapasitetsdataene for de 7 årene med data vi har for Jeep Renegade - fra 2015 til den nyeste modellen i 2021.

2021 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2021 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4,8 kvarts(4,54 liter) avhengig av motoralternativet.

2021 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo4,8 kvarts4,54 liter0W-30
Automatisk giroljekapasitet

2021 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2021 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2021 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2021 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2020 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2020 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4,5 kvarts(4,26 liter) avhengig av motoralternativet.

2020 Jeep Renegade-motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo4,5 kvarts4,26 liter0W-30
Automatisk giroljekapasitet

2020 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2020 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2020 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2020 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2019 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2019 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4,5 kvarts(4,26 liter) avhengig av motoralternativet.

2019 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo4,5 kvarts4,26 liter0W-30
Automatisk giroljekapasitet

2019 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2019 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2019 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2019 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,3L 4-syl motor [1] EYF TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2018 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2018 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4 Quarts(3,79 liter) avhengig av motoralternativet.

2018 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo4 Quarts3,79 liter5W-40
Automatisk giroljekapasitet

2018 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2018 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2018 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2018 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2017 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2017 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4 Quarts(3,79 liter) avhengig av motoralternativet.

2017 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo4 Quarts3,79 liter5W-40
Automatisk giroljekapasitet

2017 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2017 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2017 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2017 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2016 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2016 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4 Quarts(3,79 liter) avhengig av motoralternativet.

2016 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo4 Quarts3,79 liter5W-40
Automatisk giroljekapasitet

2016 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2016 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2016 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2016 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter

2015 Jeep Renegade oljekapasitet

Motoroljekapasitet

2015 Jeep Renegade har enmotoroljekapasitetav4 Quarts(3,79 liter) avhengig av motoralternativet.

2015 Jeep Renegade motoroljekapasitetstabell
MotoralternativMotoroljekapasitet1(Imperial)Motoroljekapasitet1(Beregning)Anbefalt oljeviskositet2
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo4 Quarts3,79 liter5W-40
Automatisk giroljekapasitet

2015 Jeep Renegade haren oljekapasitet for automatgirav6,3 quarts (5,96 liter liter)avhengig av automatgiralternativet.

2015 Jeep Renegade oljekapasitetstabell for automatgir
MotoralternativType automatisk girkasseTotal kapasitet1(Imperial)Innledende fylling1(Imperial)Total kapasitet1(Beregning)Innledende fylling1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM Turbo9-trinns 948TE6,3 kvartsIkke tilgjengelig.5,96 literIkke tilgjengelig.
Bakre differensialoljekapasitet
2015 Jeep har enbakre differensial oljekapasitetav1,3 pints (0,62 liter liter).
MotoralternativBakre differensialtypeDifferensialkapasitet bak1(Imperial)Differensialkapasitet bak1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboIkke tilgjengelig.1,3 halvliter0,62 liter
Overføringskasse oljekapasitet
2015 Jeep har en overføringskasse oljekapasitet på0,8 pints (0,38 liter).
MotoralternativOverføringsakstypeKapasitet for overføringsboks1(Imperial)Kapasitet for overføringsboks1(Beregning)
1,4L 4-syl motor [H] EAM TurboU/K TRC0,8 halvliter0,38 liter
Jeep Renegade oljekapasitet (2024)

FAQs

What type of oil is best for Jeep Renegade? ›

Jeep Renegades perform the best with 0W-30 motor oil. 0W-30 is recommended for Jeep Renegades because it can handle severe conditions better than other types of oil. It's also important to note that synthetic and synthetic blends of oil are better than conventional oil.

Does the Jeep Renegade require premium gas? ›

The recommended Jeep Renegade gas type is premium unleaded due to this SUV's highly advanced and efficiency-enhancing direct-injected turbocharged engine. You'll enjoy peak performance and efficiency by filling the Jeep Renegade fuel tank with premium unleaded at your favorite local gas station.

How many quarts of oil does a Jeep Renegade take? ›

Capacity: 5.5 quarts (with filter).

How often do you change the oil in a Jeep Renegade? ›

Jeep suggests getting your 2022 Jeep Renegade oil & filter changed each 3,000-5,000 miles for conventional oil. Synthetic oil frequently should be changed each 7,500 – 10,000 miles.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6566

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.